آقای حمیدرضا خوارزمی

حمیدرضا خوارزمی استادیار

آقای حمیدرضا خوارزمی

Hamidreza Kharazmi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمیدرضا خوارزمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات ایرانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی بن مایه گناه در زندگی قهرمانان اسطوره و حماسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
2 بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 6
3 تطبیق جهانبینی مولانا و فلوطین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 45
4 تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خودکشی سنت در کتاب فرشته ها خودکشی کردند (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران