آقای دکتر حامد صدقی

دکتر حامد صدقی استاد دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر حامد صدقی

Dr. Hamed Sedghi

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد صدقی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الفرق بین الفاصله و السجعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 41، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی دیدگاه فاضل سامرایی با قدما در نقد مخالفان اعجاز ادبی با تاکید بر ظرافت های معنایی آیات متشابه در قصص (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 2، شماره: 4
3 تاثیر پیش بینی جریانات نقدی بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیل ساختار روایی داستان حضرت سلیمان(ع) و ملکه سبا بر پایه الگوی روایی گریماس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 3
5 تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رساله ی التوابع والزوابع ابن شهید ورساله ی الغفران معری بر اساس معادله ی بوزیمان صدقی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
6 تناسب بین موقعیت متنی و متن در رومیات ابوفراس (تحلیل سبکی قصیدهای از رومیات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
7 سیاق و کارکرد آن در کتاب التعبیر القرآنی (بررسی دیدگاه فاضل صالح السامرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابدال در زبان شناسی قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات عربی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی