دکتر محمدمهدی خبیری

دکتر محمدمهدی خبیری عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر محمدمهدی خبیری

Dr. MohammadMehdi Khabiri

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Behavioral Patterns of Motorcyclists Based on Traffic Control Device at City Intersections by Classification Tree Algorithm (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
2 آنالیز حساسیت و ارایه مدل ریاضی برای تعیین درصد قیر بهینه در آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 49، شماره: 93
3 اثر درصد آمیخته ی ماسه وسیمان در عملکرد آسفالت متخلخل نیمه صلب با دانه بندی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
4 ارائه مدل آماری درخت تصمیم و سطح پاسخ در بررسی کارکرد علائم افقی روسازی در بهبود نظم و ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 17، شماره: 2
5 ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 4
6 ارزیابی آزمایشگاهی وتحلیل عددی اثر استفاده از باطله های معدنی سیلیمانیت به عنوان درشت دانه بر مقاومت لغزشی و سختی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی آزمایشگاهی-عددی رویه بلوکی نیمه-پیش ساخته بر بستر ماسه ای و سست در بحران محیطی(طرح ملی-کاربردی) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 107
8 ارزیابی اثر کیفیت علائم افقی معابر شهری بر بهبود الگوی رفتار رانندگان (مورد مطالعه: حفظ خط) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 3
9 ارزیابی تاثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم، (مطالعه موردی: ناهمواری های روسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
10 ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با مواد افزودنی های گرم آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
11 ارزیابی ویژگی های فردی رانندگان حمل ونقل همگانی بر واکنش نسبت به وضعیت روسازی معابر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 15، شماره: 1
12 Determination of Effective Travel Variables on Air Transport Demand with Using Structural Equation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
13 Development of a Methodology to Identify Crucial Emergency Stations for Quick Relief Response to the Damaged Urban Areas Following an Earthquake (Case Study: Isfahan City Center) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 3، شماره: 3
14 Effect of Fine Recycled Asphalt Aggregates and Cement Additives on the Sandy Subgrade Performance (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
15 High Temperature Behavior of Asphalt Mixture with Bitumen Modified by Polyphosphoric Acid Polymers and Rubber Powder (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
16 Investigation of Porous Asphalt Surface Parameters Used in Traditional Texture Passages (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
17 Statistical Analysis of Two-lane Roundabout Data for Traffic Control Decision-Making in an Urban Area (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
18 The Effect of Low Friction in Pavement Due to Floods and High-speed Vehicles in Increasing the Number of Rescue Vehicles' Driving Accidents (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی آزمایشگاهی بازیافت سرد آسفالت با امولسیون قیر رسی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 45، شماره: 89
20 بررسی آزمایشگاهی زیرسازی و رویه سازی محوطه های با گذر عابرین پیاده (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 96
21 بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
22 بررسی اثر تغییرات شرایط دید در طوفان ماسه بر انتخاب و محدودیت سرعت ایمن ترافیک در جاده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 18، شماره: 1
23 بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 4
24 بررسی اثرات دانه بندی و شکل سنگدانه ها بر مقاومت لغزندگی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
25 بررسی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر بر روی بسترهای مختلف بر پایه نتایج مدلسازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 2
26 بررسی تاثیر سرعت وسایل نقلیه بر خرابی بحرانی روسازی انعطاف پذیر به کمک تابع ضریب نرمی خزشی و تحلیل تئوری لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 98
27 بررسی تاثیر عبور تجهیزات بازگشایی معابر بر تشدید خرابی روسازی آنها در امدادرسانی بحران سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 4
28 بررسی تاثیر مشخصه های فنی مصالح سنگی بر میزان تراکم لایه ی اساس به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 114
29 بررسی دیدگاه آینده شغلی و نقش آن در آموزش دروس مهارتی آزمایشگاهی در دانشکده های مهندسی (آزمایشگاه روسازی مهندسی عمران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 84
30 بررسی عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی چیپ سیل بر روی اساس تثبیت شده سیمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
31 بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن غلتکی پلیمری حاوی رزین آکریلیک (رزین پایه آب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
32 بهبود عملکرد روسازی بلوک خشتی پیاده روها و معابر روستایی با استفاده از افزودنی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 179
33 پیش بینی تقاضای سفر با استفاده از روش های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 36، شماره: 1
34 پیش بینی و بررسی عوامل تصادفات جاده ای با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 96
35 تحلیل عددی اثر ترک خوردگی بسترهای ماسه ای در مسیرهای با بارگذاری سبک و روستایی محدوده ی محور یزد-بافق (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 111
36 تحلیلی بر نقش طرح مقاوم سازی مسکن بر تغییر و تحولات ابعاد مسکن روستایی (نمونه موردی روستای مبارکه شهرستان بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 7، شماره: 1
37 تخمین پتانسیل واگرایی خاک و تثبیت آن با استفاده از نانو سلولز (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 2
38 تعیین و اولویت بندی مولفه های موثر بر تقاضای حمل و نقل هوایی داخلی از دیدگاه مسافرین (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
39 حفاظت از سازه های خشت و گلی سنتی در شهرهای کویری با استفاده از رویه های جاذب رطوبت و صدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 14
40 شبیه سازی المان محدود مشخصات ناپیوستگی سطحی در عملکرد روسازی انعطاف پذیر ترک خورده در اثر بارگذاری دینامیکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 1
41 شناسایی و ارائه الگوریتم کنترل کیفیت اجراء روسازی آسفالتی به روش طبقه‌بندی داده‌ها وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 6، شماره: 1
42 کاهش آلودگی صوتی و تامین ایمنی رانندگان وسایل نقلیه با اصلاح شکل و دانه بندی مصالح سنگی رویه جاده (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 108
43 مطالعه میدانی و آزمایشگاهی اثر نوع قیر امولسیونی و دانه بندی چیپ سیل اجرا شده روی روسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
44 مقایسه میزان اثربخشی آموزش مسائل زیست محیطی همزمان با دروس مهندسی یا مستقل از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 67
45 یادداشت پژوهشی ارزیابی آزمایشگاهی روش های مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصطکاک بین لایه ای در کاهش عمرروسازیهای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
3 اثر سرعت وسایل نقلیه بر آلودگی هوای داخل تونل و عملکرد دید رانندگان مطالعه موردی تونل صاحب الزمان محور یاسوج-بابامیدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
4 اثرات زیست اجتماعی سد داریان بر اکوسیستم منطقه اورمانات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
5 اثرات زیست محیطی کاربرد افزودنی های آسفالت نیمه گرم در مدیریت مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
6 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر رزین اپوکسی بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای (SMA) حاوی الیاف سرامیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سنگدانه های بازیافتی ریزبتنی در خاک بسترماسه ای روسازی آسفالتی تثبیت شده با امولسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
8 ارزیابی آسیب پذیری نواحی ترافیکی شهری به منظور مکان یابی نواحی امن برای تخلیه اضطراری و اسکان موقت پس از بروز زلزله (مطالعه موردی محدوده مرکزی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
9 ارزیابی اثر استفاده از ولاستونیت به عنوان فیلر بر مدیریت هزینه های مرمت و بازسازی روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
10 ارزیابی اثر شرایط انسانی ماه مبارک رمضان بر تکرارحوادث ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 ارزیابی خصوصیات عملکردی روسازی آسفالتی بر روی بسترهای ماسه ای با اختلاط الیاف طبیعی و امولسیون پلی اورتان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
12 ارزیابی علل و مقایسه خرابی های راه های اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
13 ارزیابی عملکرد مقاومتی و جذب آب مخلوط های بتنی حاو ی مقادیر مختلف دوده ی سیلیس در مقادیر مصرف مختلف جهت استفاده در ترمیم و بازسازی روسازی های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
14 ارزیابی نقش اولویت بندی مرمت پیاده روهای شهری در حرکت عابرین پیاده و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی:بافت تاریخی شهر یزد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
15 امکان سنجی ارائه مدل تغییر رفتار کاربران، حفظ موقعیت جانبی، تحت تاثیر ویژگی علائم افقی در معابر شهری (نمونه موردی خیابان دهم فروردین یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 امکان سنجی افزودن پلی فسفریک اسید به قیر اصلاح شده با پودر لاستیک جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی لاستیک های بازیافتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
17 امکان سنجی تقویت بسترهای ماسهای با خرده لاستیک بازیافتی در ساخت روسازی راه ها در مناطق کویری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
18 امکان سنجی کاربرد سرباره ها در روسازی وکاهش اثرات منفیزیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
19 اهمیت مقاومت لغزندگی و رابطهی آن با نرخ تصادفات (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
20 Study of human errors effect on severity of road accident (Case study Behbahan) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
21 بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ رواناب در عملکرد بستر ماسه ای روسازی آسفالت متخلخل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش اختلاط کلرید کلسیم در کنترل بهینه ی گردوغبار در بهسازی راه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
23 بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی و ژیوتکنیکی خاک بستر روسازیبهسازی شده با چسباننده هیدراتی در مناطق کویری (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
24 بررسی آزمایشگاهی مخلوط آسفالتی نیمه گرم حاوی ساسوبیت و زیولیت (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
25 بررسی آزمایشگاهی مخلوط آسفالتی نیمه گرم سرباره حاوی ساسوبیت و زیولیت (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
26 بررسی اثر استفاده از مصالح سربارهای و مشخصات مصالح شامل شکل، اندازه و ترکیبات معدنی برمقاومت لغزندگی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
27 بررسی اثر بافت ماسه های روان بر ساخت و مدیریت اجرائی توسعه خطوط ریلی در محدوده های کویری با کمترین تداخل زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
28 بررسی اثر پارامترهای اجرایی بر میزان تراکم کارگاهی مخلوط آسفالتی به کمک روش گروه بندی داده ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی اثر ترک های پوست سوسماری در میزان افت شاخص وضعیت روسازی PCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
30 بررسی اثر دانه بندی سنگدانه ها در عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی کیپ سیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
31 بررسی اثرات افزودنی ها بر روی عملکرد مکانیکی مخلوط های بازیافتی با قیر امولسیون (RMBE) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
32 بررسی اثرات بهره مندی از مدیریت جامع کیفیت در کارگاه های ساختمانی مطالعه ی موردی: ساختمان اسکلت فلزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
33 بررسی اثرات حمل ونقل ریلی بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
34 بررسی اثرات صنعت برق بر روی محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 بررسی ارتباط میان معماری و توریسم در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
36 بررسی اعمال مدیریت جامع کیفیت ISO9001 در افزایش بهره وری کارگاه های ساختمانی مطالعه ی موردی: ساختمان اسکلت فلزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
37 بررسی الگوی آماری تاثیر تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن بر کنترل حوادث و هزینه های بهره برداری سیستم حمل ونقل ریلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
38 بررسی پروژه های B.O.T و ریسک های موجود در آنها در پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
39 بررسی تاثیر الیاف شیشه بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
40 بررسی تاثیر پلی اتیلن با ساختار خطی (HDPE) بر مشخصات مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
41 بررسی تاثیر درجه‌حرارت در میزان شیارافتادگی روسازیها بر اساس‌کرنش تجمعی قائم نمونه‌های‌آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی تاثیر عوامل اصلی HSE (مدیریت، تجهیزات، ایمنی ) بر پروژه ساختمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
43 بررسی تاثیر عوامل اصلی HSE بر شرایط یک پروژه ساختمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
44 بررسی تاثیرات افزودنی طبیعی لیگنین بر روی عملکرد دمای بالا و پایین قیر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
45 بررسی جایگاه خرابی عرشهی پلها در تعمیر و نگهداری راههای اصلی و ارایه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
46 بررسی خرابی خطوط لترال ،مکان یابی و تعمیرات آن هادر سیستم های آبیاری زهکشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
47 بررسی خودترمیمی ترکهای سطحی روسازی مرکب حاوی سرباره فولادی و امواج مایکروویو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
48 بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترافیکی میادین شهری (با رویکرد کلان شهرهای ایران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
49 بررسی رفتار عابرین پیاده در مواجهه با تسهیلات ترافیکی معابر شهری به کمک دادههای مشاهدهای مطالعه موردی؛ناحیه مرکزی شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
50 بررسی رفتاری تقاضای ترافیک در شبکه شریانی شهری پس از وقوع زلزله (مطالعه موردی-شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
51 بررسی زیر شاخه های عامل های اصلی HSE در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
52 بررسی زیست محیطی و دوام روسازی های بتن غلتکی و آسفالتی تحت تأثیر محلول های یخ زدا و دوره های ذوب و یخبندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
53 بررسی سلامت و ایمنی در پروژه موردی برج سپند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
54 بررسی سلامت وایمنی در پروژه موردی برج سپند نیاوران (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
55 بررسی شاخص های فرعی، عوامل اصلی HSE در پروژه ساختمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
56 بررسی شایع ترین خسارات وارده بر ابنیه فنی (پل) راه های استان هرمزگان از منظر مدیریت ساخت (محور بندرعباس- حاجی آباد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 بررسی شایع ترین خسارت وارده بر ابنیه فنی پل راه های استان هرمزگان از منظر مدیریت ساخت محور دو راهی فین - فین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
58 بررسی شایعترین خسارات وارده بر ابنیه فنی)پل( راه های استان هرمزگان از منظر مدیریت ساخت محور سه راهی چاه شیرین - بندر عباس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
59 بررسی شیوه های ارتقاء سلامت روانی شهروندان با بهره گیری از موسیقی و طبیعت با تأکید بر توسعه پایدار فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
60 بررسی علل تصادفات محدوده ورودی شهرهای کشور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
61 بررسی علل وقوع ترکهای انقباضی روسازی در شرایط جوی کویری و پیشنهاد روش بهینه مرمت آن (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
62 بررسی عملکرد آسفالت بازیافتی در مقابل رطوبت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
63 بررسی عملکرد خاک بستر ماسه ای بهسازی شده با رزین اپوکسی درکنترل خرابی شیارشدگی روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
64 بررسی عوامل موثر بر شیارشدگی ماسه آسفالت رویه به روش تحلیل عددی و آماری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
65 بررسی عوامل موثربر انتخاب بهینه ماشین آلات در پروژه های عمرانی استان هرمزگان (بزرگراه بندرعباس- میناب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
66 بررسی فرایندهای طبیعی زمین و خسارات ناشی از آن با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
67 بررسی مروری شیوه های اولویت بندی راهداری و تعمیر و نگهداری روسازی با تاکید برراه ها و معابر روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
68 بررسی مروری عوامل موثر بر طرح اختلاط روسازی نیمه صلب (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
69 بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل پروژه در پروژه های BOT و راهسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
70 بررسی ومدلسازی تاثیر ویژگی های اقلیمی بر میزان آب موردنیاز پاششی بر سطح بتن تازه در رویه ی راه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
71 بهسازی خاک های روانگرا با استفاده از روش ستون سنگی مطالعه موردی مسکن مهر شهرستان دورود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
72 بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
73 پهنه بندی شهرایلام ازنظر پارامترهای طراحی زیرساخت های شهری با استفاده ازنرم افزارGIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
74 پیش بینی درصد تراکم لایه اساس در اجراء لایه های شنی با استفاده از مدلهای آماری داده کاوی درخت تصمیم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
75 تاثیر افزودن ماسه روان بر رفتار تحکیمی بسترهای رسی زیرساختهای حمل و نقل زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
76 تاثیر الیاف اسپانباند بر مقاومت مخلوط HMA حاوی فیلر کربنات کلسیم پوشش داده شده با نانوکربن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
77 تاثیر پسماند صنعتی فریت بر روی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
78 تاثیر پسماند صنعتی فریت بر روی نتایج آزمایش کانتابرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
79 تاثیر دانه بندی سنگدانه های بتن متخلخل در میزان نفوذپذیری و عکس العمل در برابر بار گسترده یکنواخت رویه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
80 تاثیر زاویه داری سنگدانه های درشت مصالح سنگی بر عملکرد مخلوط آسفالتی به روش تحلیل فراکتال (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
81 تاثیر عمق یخزدگی در تورم خاکبستر و نقش آن درحوادث راههای روستایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 تاثیر میزان بار تکراری، ضخامت لایه رویه و ناهمواری اولیه ی بر تغییرات شاخص ناهمواری (IRI) روسازی راهها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 تاثیر وجود نمکهای سدیم کلرید و کلسیم کلرید در پتانسیل رمبندگی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
84 تاثیر همزمان ضخامت و درصد و نوع الیاف بر عملکرد خستگی روسازی حاوی الیاف با پراکندگی تصادفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 تاثیرزمان وشرایط محیطی برعملکردخاک وبازیافت سردتثبیت شده باکف قیر و سیمان (مطالعه موردی فرودگاه پاس عسلویه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
86 تحلیل و کاربرد نتایج آزمایش صحرایی پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
87 تحلیلی بر میزان پذیرش استفاده از تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های پیمانکاری داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
88 تعیین اثر مشخصات شکستگی و ابعاد سنگدانه در مصرف آب در طرح اختلاط رویه های بتنی با الگوی گروه بندی داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 تعیین خسارت محورهای سنگین بر روسازیهای آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
90 تعیین درصد فیلر و قیر بهینه در مخلوط آسفالت گرم به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
91 چالش های گسترش شهرها و تاثیر آن بر زمین های کشاورزی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
92 رتبه بندی سطوح اهمیت انواع ریسک های شناسایی شده در پروژه هایBOT با استفاده از روشTopsis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
93 روش های بررسی ایمنی بر مبنای رفتار کارگران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
94 روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
95 شناسایی عوامل تاخیر و عدم کیفیت اجرایی در پروژه های راه سازی وچگونگی مدیریت ساخت و ارایه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
96 شناسایی و اولویت بندی دلایل تأخیر کارفرما در پروژه های عمرانی با تکنیک دلفی (مطالعه موردی:اداره کل راه و شهرسازی استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
97 طراحی روسازی قابل اطمینان در مواقع بحرانی با مقاوم سازی خاک بستر با کاربرد ژئوپلیمر و بررسی به روش مدلسازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
98 طراحی و ارزیابی خصوصیات عملکردی روسازی نیمه صلب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
99 کاربرد آزمایش کشش غیر مستقیم در ارزیابی شاخص عریان شدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با آهک هیدراته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
100 کاربرد الگوی داده کاوی در پیش بینی کاهش اصطکاک ناشی از پدیده ی هیدروپلانینگ وابسته به هندسه و بافت درشت سطحی مقطع عرضی معابر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
101 کاربرد پودر باریت در بهبود عملکرد سطحی مخلوط آسفالتی به روش اختلاط تر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
102 کاهش عمر روسازیهای انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاکبستر (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
103 کاهش مخاطرات زیست محیطی باطله های معدنی ولاستونیت با بررسی آزمایشگاهی کاربرد نانو ابعاد آن در اصلاح قیرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
104 کنترل رواناب های شهری با استفاده از بیندر متخلخل در بافت سنتی شهرهای تاریخی (دریافت مقاله) دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲
105 محاسبه درصد قیر بهینه ی آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی غیر خطی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
106 مدل سازی آماری- عددی کاهش مقاومت اصطکاک سطحی در طول عمر بهره برداری روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 مدل سازی اطلاعات ساختمان، منبع مشترک اطلاعات بین تیم طراحی، اجرا و مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
108 مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
109 مدلسازی روسازی بتنی در تونلهای جاده ای و بررسی عکس العملهای آن در محیط های خاکی سست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
110 مدیریت ساخت و ارزیابی دلایل عدم کیفیت اجرایی پروژه های راهسازی از منظر نظارت با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی پروژه های استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
111 مروری بر جذب انرژی خورشید توسط روسازی وتاثیر نوع سنگدانه های مخلوط آسفالتی برآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
112 مروری بر عملکرد شیارشدگی رویه آسفالتی اصلاح شده با نانو رس بر پایه نتایج حاصل از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
113 مروری بر کاربرد نانو سیلیس در روسازی و تحلیل کرنش های برشی در روسازی اجراشده بر روی بستر اصلاح شده با نانو سیلیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
114 مروری بر کاربرد نانو کربن در روسازی و تحلیل عددی اثر نانو کربن بر عملکرد خستگی و تغییر شکل ماندگار روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
115 مروری برکاربردهای سنجش ازدور درتحلیل شرایط سطحی روسازی خیابانهای شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
116 مطالعه اثر بسترهای ماسه ای مسلح شده با ژئوپلیمر بر الگوی نشست سطحی و عکس العمل بحرانی روسازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
117 مطالعه اثر تغییر مشخصات تراکم خاک بستر و اصطکاک بین لایه ای برعکس العمل روسازی به روش عددی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
118 مطالعه اثر جنس سنگدانه سرباره و بازیافتی و درصد قیر آسفالت حفاظتی بر خصوصیات اصطکاکی روسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
119 معرفی جاده آزمون صنایع خودرویی کشور و تاثیر کاربرد آسفالت های نوین در طرح ضخامت رویه آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
120 مقایسه آزمایشگاهی پودر سیمان و خاکستر بادی با فیلرهای معدنی مرسوم و تأثیر آن ها بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
121 مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاک بستر بر عکس العمل های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه بندی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
122 مقایسه عملکرد قیر طبیعی و قیر خالص جهت کاربرد در معابر شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
123 مقایسه میزان تاثیرگذاری ویژگی های خرابی های اصلی روسازی انعطاف پذیر در اولویت بندی تعمیرونگهداری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
124 مقایسه هزینه چرخه عمراز طریق روشهای معمول و RealCost مطالعهموردی محور یزد-انار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
125 ملاحظات ،شناسایی ونقش عوامل مختلف در انتخاب و طراحی یک سیستم زهکشی و کنترل آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی