آقای مهدی رسولی

مهدی رسولی دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

آقای مهدی رسولی

Mahdi Rasooli

دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی رسولی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری