آقای دکتر کاووس حسن لی

دکتر کاووس حسن لی استاد، دانشگاه شیراز

آقای دکتر کاووس حسن لی

Dr. Kavoos Hasan-Li

استاد، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاووس حسن لی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آتش تر بازنمود ریاکاری حافظ شیرازی در شگردی متفاوت (یک سخن با دو معنای متضاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 34
2 تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایه کشفیات نقاره خانه ری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
3 کارنامه ی خیام پژوهی درسده ی چهاردهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نسبت ما با نیما (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
2 واکنش شاعران فارس در دوران جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول