آقای دکتر سایمون بل

دکتر سایمون بل استاد دانشگاه ادینبورگ

آقای دکتر سایمون بل

Dr. Saimon Bell

استاد دانشگاه ادینبورگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سایمون بل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه منظر