آقای دکتر سایمون بل

دکتر سایمون بل استاد دانشگاه ادینبورگ

آقای دکتر سایمون بل

Dr. Saimon Bell

استاد دانشگاه ادینبورگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سایمون بل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه منظر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جدا افتادگی فضایی باف تهای فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
2 زندگی جاری و هویت اجتماعی- نقش فضاهای شهری در تقویت هویت بافت های فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 6، شماره: 27
3 شبکه سبز/آبی برنامه ریزی برای شهرهای مردم پسند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14