آقای واچیک هایراپتیان

آقای واچیک هایراپتیان

Vachik Hayrapetian

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای واچیک هایراپتیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله تحقیقات جغرافیایی