خانم ریحانه ادبی

ریحانه ادبی

خانم ریحانه ادبی

Reyhane Adabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم ریحانه ادبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیماهنامه افق بیمه