آقای دکتر محمدحسین جواری

دکتر محمدحسین جواری استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمدحسین جواری

Dr. Mohammad Hossein Javari

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین جواری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال