خانم دکتر ژاله کهنمویی

دکتر ژاله کهنمویی استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران

خانم دکتر ژاله کهنمویی

Dr. Jaleh Kahnamouei Pour

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ژاله کهنمویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه