آقای دکتر حسن اسماعیل زاده

آقای دکتر حسن اسماعیل زاده

Dr. Hasan Esmayeelzadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن اسماعیل زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری