آقای روح اله طالبی

آقای روح اله طالبی

Rohollah Talebi

استادیار علوم سیاسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای روح اله طالبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر تخصصیفصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست