آقای دکتر غلامعلی حداد عادل

دکتر غلامعلی حداد عادل دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر غلامعلی حداد عادل

Dr. Gholamali Hadad Adel

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامعلی حداد عادل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله تحول در علوم انسانی