آقای دکتر سید محمد هاشمی

دکتر سید محمد هاشمی

آقای دکتر سید محمد هاشمی

Dr. Seyed Mohammad Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد هاشمی در مجلات و ژورنالها