آقای دکتر امیر آروین سازگار

دکتر امیر آروین سازگار استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر امیر آروین سازگار

Dr. Amir Arvin Sazegar

استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر آروین سازگار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی