آقای محمود ابوترابی

محمود ابوترابی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آقای محمود ابوترابی

Mahmoud Aboutorabi

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمود ابوترابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال