آقای پروفسور محمودرضا جعفری

پروفسور محمودرضا جعفری گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای پروفسور محمودرضا جعفری

Prof. Mahmodreza Jafari

گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمودرضا جعفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علوم نانو