آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده

Dr. Mohammad Hossein Ebrahimzadeh

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال