آقای شهرزاد محمدزاده لاری

شهرزاد محمدزاده لاری دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات COPD، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای شهرزاد محمدزاده لاری

Shahrzad Mohhamadzade Lari

دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات COPD، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای شهرزاد محمدزاده لاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله پزشکی قلب و قفسه سینه