آقای دکتر امیر رضایی اردانی

دکتر امیر رضایی اردانی دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر امیر رضایی اردانی

Dr. Amie Rezayee Ardani

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر رضایی اردانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال