دکتر مهرداد حاجیان زیدی

دکتر مهرداد حاجیان زیدی استاد مدعو گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر مهرداد حاجیان زیدی

Dr. Mehrdad Hajian Zeidy

استاد مدعو گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی محله بهشتی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 27
2 رابطه عوامل جغرافیایی- محیطی با استرس شغلی کارکنان پروژه های بزرگ ساخت و ساز (مطالعه موردی: ایران مال تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
3 سنجش تاثیر مولفه های تکنولوژی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی برای ساخت سکونتگاه های نوین شهری پایدار در شهر دورود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از طراحی اقلیمی در بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
2 بررسی انواع سامانه های سرمایش غیرفعال خورشیدی در عملکرد بهینه انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
3 بررسی تاثیر بلندمرتبه سازی از حیطه منظر شهری بر هویت شهر و شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
4 بررسی معماری موزه و مد و لباس سنتی شمال کشور (نمونه موردی مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 پاکت پارک ها و طراحی و ضوابط مربوط به آنها در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 تاثیر طول دهانه و طول عضو بر پارامترهای لرزه ای سازه فضاکار تک لایه و دولایه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
7 تحلیل عناصر هویت بخش در شهرهای اسلامی نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 تعیین میزان پتانسیل پهنه ای برای بهره برداری از آب های زیرزمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی : حوضه هیدرولوژیکی گاوخونی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
9 چالشی بر اندیشه های شهرسازی و معماری عدالت محور و عملکرد آن در شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
10 حکمت نقش مایه های تزیینات معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
11 دودکش خورشیدی و چگونگی کاربرد آن در ساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
12 دیوار سبز، حضور طبیعت در بناهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
13 راهکارهای استفاده از سیستم های گرمایش غیرفعال خورشیدی در طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
14 طراحی مجتمع تجاری با رویکرد اهمیت انرژی پاک خورشیدی و چگونگی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
15 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد حفظ انرژی و هماهنگی با اقلیم بر معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
16 طراحی موزه هنرهای مردمی شهر ساری با تکیه و توجهبر معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
17 کیفیت رشد فضاهای عمومی در طراحی مجتمع تجاری تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
18 مدیریت توسعه زمین با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
19 مطالعات تطبیقی محلات سنتی و واحد همسایگی با نظریه های جدید آنها در شهرسازی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
20 معماری زمینه گرا ونظریات مربوط به آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
21 مفهوم توسعه میان افزا و مزایا و موانع آن در شهر با تاکید بر رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
22 نقاشی دیواری نیاز تهران خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
23 نقش عکاسی در شهرسازی و معماری با تاکید بر مفاهیم عکاسی شهری، عکاسی معماری و عکاسی خیابانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
24 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی شمال کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
25 نگرشی نوین در بهینه سازی مصرف انرژی صنعت ساختمان (ساختمان صفر انرژی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران