آقای محمد کاظم حسنوند

محمد کاظم حسنوند دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

آقای محمد کاظم حسنوند

دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد کاظم حسنوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمبانی نظری هنرهای تجسمی
هیات تحریریهپژوهشنامه گرافیک نقاشی
هیات تحریریهمبانی نظری هنرهای تجسمی