خانم عفت السادات افضل طوسی

عفت السادات افضل طوسی دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

خانم عفت السادات افضل طوسی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم عفت السادات افضل طوسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمبانی نظری هنرهای تجسمی