خانم دکتر زهرا رهبرنیا

دکتر زهرا رهبرنیا دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

خانم دکتر زهرا رهبرنیا

دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا رهبرنیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه گرافیک نقاشی