خانم سیمین فصیحی

سیمین فصیحی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

خانم سیمین فصیحی

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سیمین فصیحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولتاریخ نگری و تاریخ نگاری
هیات تحریریهتاریخ نگری و تاریخ نگاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از تاریخ مردان نخبه تا تاریخ زنان فراموش شده:علل تاخیر در پیدایش تاریخ نگاری زنان (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 2
2 اعتبارسنجی تاریخی دو سریال درچشم باد و عمارت فرنگی (مطالعه موردی دوره رضاشاه) (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 17
3 بررسی جرایم اجتماعی در عصر ناصری (1264 – 1313 ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 36
4 تاثیر بحران جهانی 1929 بر تجارت تریاک در ایران (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 23
5 تحول من فردی و جایگاه آن در تاریخ نگاری نوین ایران (با تکیه بر خاطره نگاری عصر قاجار) (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
6 مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه: پدیده اعتیاد، آثار سوء اجتماعی آن و راهکارهای دولت در مقابله با آن (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
7 نمودهای ناسیونالیسم در کتاب های درسی (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1