دکتر جواد پذیرش

دکتر جواد پذیرش دانشگاه فرهنگیان

دکتر جواد پذیرش

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر جواد پذیرش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم حرکتی و رفتاری