دکتر فیروزه اردویی

دکتر فیروزه اردویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر فیروزه اردویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر فیروزه اردویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم حرکتی و رفتاری