دکتر حمید قاسمی

دکتر حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

دکتر حمید قاسمی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حمید قاسمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی