دکتر سید امیراحمد مظفری

دکتر سید امیراحمد مظفری دانشیار، دانشگاه خوارزمی

دکتر سید امیراحمد مظفری

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سید امیراحمد مظفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی