دکتر سارا کشکر

دکتر سارا کشکر دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سارا کشکر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سارا کشکر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
2 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل محتوای عکسهای روزنامه ایران ورزشی با تاکید بر متغیرهای اجتماعی در سال 1394 (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 14
5 تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مولفه های ورزش با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 3
6 تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 54
7 رابطه تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
8 رابطه مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
9 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
10 نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای تبلیغ و ترویج رشته های موی تای و کیک بوکسینگ بانوان کشور (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 ارتباط رضایت شغل و تعهد سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تحلیل محتوای مجلات و روزنامههای ورزشی با تأکید بر اخلاق و مسائل فنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 توصیف جایگاه کتابهای الکترونیک ورزشی و سایتهای فروش اینترنتی کتاب در بین مخاطبان حوزه نشر ورزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
6 رابطه اعتماد به رسانه های ورزشی و اثرگذاری آنها در بین دختران دانشجوی ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
7 رابطه بومی بودن پوشاک ورزشی با میزان تعهد و رضایت مصرف کنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 راهکارهای تبلیغ و ترویج رشته بدنسازی بانوان کشور (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم های فوتبال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه ورزش و جوانان(شبکه 3) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 مقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
13 مقایسه نمایش ورزش زنان و مردان در سریال های ترکیه و ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
14 نقش تبلیغات محیطی در رویدادهای ورزشی بر برجسته سازی برند شرکتهای تجاری (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
15 نقش کاربرد استراتژی SWIPE بر جذب و تصمیم به خرید مشتریان صنعت پوشاک و کفش ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
16 نیازسنجی بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش بر اساس رشته های ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران