دکتر علی اصغر پیوندی

دکتر علی اصغر پیوندی استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی اصغر پیوندی

استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر علی اصغر پیوندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهطب و تزکیه