دکتر سید امیر محسن ضیایی

دکتر سید امیر محسن ضیایی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید امیر محسن ضیایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سید امیر محسن ضیایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهطب و تزکیه