بلال شاکری

بلال شاکری مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی

بلال شاکری

مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی بلال شاکری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی اصل احتیاط در فروج (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 2
2 بازخوانی حجیت اجماع مدرکی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 3
3 بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
4 بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 95
6 بررسی نظریه توسعه ملاک در قاعده تبعیت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 20، شماره: 76
7 ضابطه مند سازی نظریه انقلاب نسبت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 1
8 ضابطه مندسازی قاعده اباء از تخصیص (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 1
9 نقش بازشناسی حقیقت حکم شرعی در مسیله ضد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 91
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی ارزشیابی مشاغل در اسلام و علم مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
2 بررسی تطبیقی بهداشت و ایمنی محیط کار در اسلام و علم مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی