آقای پروفسور بنویت چنیاس

پروفسور بنویت چنیاس

آقای پروفسور بنویت چنیاس

Prof. Benoît Chenais

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور بنویت چنیاس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست