دکتر حسین علیدادی

دکتر حسین علیدادی استاد
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حسین علیدادی

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حسین علیدادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست سازی در ایران- مروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
3 ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد فرآیند تلفیقی اولتراسونیک/ تابش فرابنفش در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی کیفیت هوای شهر مشهد بر اساس شاخص AQI در سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
7 اندازه گیری آلودگی صوتی در مناطق پر تردد شهر نیشابور طی سه ماه اول سال 94 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
8 بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی حذف آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زیولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی روشهای بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم ازپسابهای صنعتی بااستفاده اززائدات کشاورزی مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 16، شماره: 58
13 بررسی قابلیت تهیه ورمی کمپوست از پسماند زائدات خانگی شهر قوچان با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فتیدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
15 بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی در حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهر ریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
18 بررسی میزان فلوراید در منابع آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور در سال 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
19 پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر مشهد، 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
20 تاثیر ترکیب ورمی کمپوست های مختلف بر جوانه زنی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه ترتیزک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
21 حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی با روش ازناسیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
22 مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثراندازه دولت برکسری بودجه در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
3 اثرورمی کمپوست برعملکرد و خصوصیاتگیاهی گوجه فرنگی درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
4 ارائه مدل ریاضی در بر آورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سح شهر مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارائه مدل ریاضی در برآورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 ارزیابی آلودگی صوتی در مناطق مسکونی و تجاری شهر نیشابور طی سال 94 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
7 ارزیابی کمی وکیفی آلودگی قارچی هوای بیمارستان امید شهر مشهد وراههای کنترل آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و میزان آگاهی مشتریان از شرایط بهینه استخرهای شنای شهرمشهد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 استفاده از فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
10 استفاده از گیاه وتیوربه جای گیاه نی در سیستم وتلند مصنوعیدر تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 استفاده ازگیاه وتیوردرگیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
12 استفاده مجدد از پساب: اثرات برخاک، گیاه و انسان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
13 امکان استفاده از روش فنتون در کاهش COD شیرابه محل دفن زباله شهر مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی اثر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
15 بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و مرگ ومیر ناشی از بیماری های تنفسی و قلبی عروقی در شهر مشهد مقدس طی سال های 1390-1387 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و کیفیت زندگی در کارکنان تصفیه خانه های فاضلاب تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
17 بررسی ارزش کودی کمپوست حاصل از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
18 بررسی ارزش کودی کمپوست حاصل از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی پتانسیل استفاده از فرایند ورمی کمپوست جهت بازیافت بستر قارچ خوراکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای آلی شامل کمپوست پسماند شهری، ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی رابطه بین استقلال هییت مدیره،تعداد سهامداران،دوگانگی مدیر عامل بامساله بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
22 بررسی رابطه بین بحران مالی ، چرخه عمر و تجدید ساختار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
23 بررسی رابطه بین عدم قطعیت و نگهداری وجوه نقد درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
24 بررسی رابطه مالکیت مدیران ،موسسه حسابرسی با بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
25 بررسی راندمان نانو کامپوزیت اکسید سیلیس عامل دار شده با لیگاند مرکاپتوبنزوتیازول برای حذف یون کروم شش ظرفیتی از محیط آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
26 بررسی رشد و تکثیر کرم خاکی Eisenia fetida بر روی بستر پرورشی ضایعات قارچ صدفی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی سطح گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در هوای معادن سنگ آهن خواف و ارائه راهکارهایی برای کاهش سیلیکوزیس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
28 بررسی سیستمهای کنترل ذرات معلق در کارخانجات آسفالت مشهد و ارایه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی غلظت آفت کش دیازینون در منابع آب آشامیدنی مناطق ییلاقی شهر مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کارآیی لایه آنتراسیت صافیهای تصفیه خانه آب اصفهان در مقایسه با آنتراسیت استفاده نشده در حذف مواد آلی و فلزات سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسییدید (BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
32 بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره در حذف رنگ از فاضلاب نساجی بافت بلوچ شهرستان ایرانشهر در سال 91 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر خواف در سال 1385 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی کودهای کمپوست زباله ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار برعملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی مقادیر نیترات و فسفات ورودی به رودخانه زاینده رود از طریق شعب بالادست آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی میزان آلودگی خودروهای دیزلی و بنزینی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی شهر مشهد - 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 بررسی میزان آلودگی خودروهای دیزلی و بنزینی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی شهر مشهد 1389 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 بررسی میزان غلظت نیترات در آب شرب شهر سبزوار در بهار سال 1395 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
39 بررسی میزان فلزات سنگین پساب تصفیه خانه فاضلاب بر زنجیره غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
40 بررسی و ارایه گاهنگاری نسبی تپه کبودوال علی آباد با تکیه بر مطالعه یافته های سفالی (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
41 بررسی و انتخاب بستر مناسب جهت تهیه ورمی کمپوست از پهن حیوانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
42 بررسی و انتخاب بستر مناسب جهت تهیه ورمی کمپوست از پهن حیوانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
43 بهینه سازی حذف آرسنیک از محلولهای آبی توسط توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
44 تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
45 تعیین ترکیب مناسب در تولید ورمی کمپوست با استفاده از کمپوست پسماندشهری خاک اره و برگ خردشده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 تعیین نسبت C/N و فلزات سنگین مواد حجیم کننده مورد استفاده در فرایند تهیه کمپوست از لجن فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
47 جذب فلزات سنگین موجود در شیرابه لندفیل توسط گیاه ویتیوار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
48 چشم انداز عملکرد غیر مالی : تیوری ، ابزارهای تحلیل ، و معیارهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
49 حذف آرسنیک آب آشامیدنی با استفاده از پراکسید هیدروژن و کلراید فریک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
50 دیدگاه های اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
51 رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
52 رابطه بین حاکمیت شرکتی ، مسیولیت اجتماعی افشای اطلاعات ، و ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
53 رابطه بین سابقه کاری اعضای هییت مدیره و دستکاری فعالیت های واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
54 رابطه بین عملکرد غیر مالی در بازار محصول و هزینه های سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
55 روش ها ابزارهای ارزیابی اقتصاد دانش محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
56 طراحی اسکرابر بهینه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 ظرفیت سنجی میزان تولید متان از پسماند تولیدی استان خراسان رضوی با استفاده از روش IPCC (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
58 غیرفعال کردن میکروارگانیسمهای موجود در آب توسط اوزن (باکتریهای گرم مثبت و مخمرها) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
59 مدل سازی اثرات خشکسالی بر کیفیت شیمیایی آب چاه های روستایی منطقه کشف رود دشت مشهد 89-1386 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
60 مدیریت پسماندهای صنعتی شهرجدیدگلبهار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
61 مروری بر ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست سازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
62 مروری بر پیشینه فساد مالی و راهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
63 مروری بر تجارب به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
64 مطالعه اثرات آرامستان بهشت رضا(ع) مشهد بر روی کیفیت آبهای زیرزمینی مناطق اطراف (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
65 مطالعه تاثیر نوسانات بازار بر بازده سهام (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
66 مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب آرسنیک سه ظرفیتی از محلولهای آبی توسط توده زیستی مخمر نان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
67 مقادیر فلزات سنگین در کمپوست هوازی و ورمی کمپوست لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقایسه آن با مقادیر استاندارد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
68 مقایسه تاثیر سطوح مسی، برنجی و پلیمری با درصدهای متفاوت مس بر میزان باکتری های عفونت زای بیمارستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
69 مقایسه کارایی کودهای آلی کمپوست پسماند شهری ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرد دار برعملکرد خیاردرختی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
70 نحوه جمع آوری، نگهداری اجساد حیوانات آزمایشگاهی و روش معدوم کردن آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
71 نسب ‌شناسی بناهای آرامگاهی دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
72 نظریه های رشد اقتصادی و سیر تحول اندیشه دولت در تئوری های اقتصاد (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
73 وابستگی اقتصادی حسابرس بر نوع گزارش حسابرس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت